Načítání...

Výhody hydroterapie pro psy

O hydroterapii a využití van VETTRONIC
MVDr. Aleš Tomek, Dipl. ECVN
Ambasador značky VETTRONIC

Co je to hydroterapie?

Hydroterapie neboli aquaterapie je součástí téměř každého rehabilitačního plánu. Jde o velmi účinnou metodu rehabilitace zvířat, která využívá fyzikálních vlastností vody. Psi se pohybují na pohyblivém pásu umístěném v rehabilitační vaně naplněné vodou o správné teplotě. Pomocí vztlaku vody tak dochází k blahodárnému pohybu, který výrazně snižuje zatížení kloubů. Díky odporu vody, který pak musí pes překonávat, posiluje svaly.

VETTRONIC hydroterapeutická vana pro psy

Principy hydroterapie

Voda je ideálním prostředím pro rehabilitaci neurologického či ortopedického pacienta, ale také například pro trénink psího sportovce, který se má dostat do kondice. Využíváme fyzikální vlastnosti vody, které pacientovi ulehčují nebo naopak ztěžují provedení pohybu, obojí vede k pozitivnímu efektu na organismus. Tady je souhrn blahodárných účinků vody na naše pacienty.

Hydrostatický vztlak

Všichni školou povinní si vybaví Archimédův zákon a jeho princip, někdo ještě vysekne přesné znění: „Těleso ponořené do kapaliny je nadlehčováno hydrostatickou vztlakovou silou, která se rovná tíze kapaliny tělesem vytlačené.“ Takzvaný hydrostatický vztlak je pro nás velice důležitý, neboť umožňuje nadlehčovat imobilního pacienta a uleví přetíženým kloubům.

Existuje studie, která udává, kolik procent tělesné hmotnosti psa je nadlehčováno, jestliže hladina sloupce dosahuje určité specifické výšky (zápěstí, loket, výška kyčelního kloubu).

Hydrostatický tlak

Dále je zde fyzikální veličina, uzákoněná panem Pascalem, která udává, že na celý povrch ponořeného tělesa působí hydrostatický tlak, úměrný hloubce, ve které se těleso nachází. To má pozitivní vliv na mikrocirkulaci, podporuje prokrvení tkání, zmírňuje se otok a bolest, může pomoct při zklidnění pacienta, a tlak na plíce pozitivně ovlivňuje rozvoj dechové kapacity.

Viskozita

Ta je charakterizována třením molekul vody, což způsobuje pacientovi při pohybu určitý odpor. To je dobré v rámci posilování svalů a také to vede k reflexní stimulaci k pohybu.

Turbulence

Máme tady také turbulenci, jež je způsobená aktivním pohybem molekul. Platí, že čím intenzívnější je pohyb ve vodě, tím vytváří větší turbulenci. Proto má i tato veličina význam v tréninku a posilování pacientů v konečné fázi rekonvalescence, respektive u psích sportovců.

V hydroterapeutické vaně můžeme turbulenci znásobit využitím protiproudu. Pokud chceme pacientům s velkými potížemi pohyb usnadnit, vytvoříme proudění ne proti, ale ve směru pohybu.

Pro efektivní působení protiproudu používáme nejlépe dvě trysky, které působí rovnoměrně na obě strany těla a pes nemá tendenci proudu uhýbat nebo ztrácet rovnováhu, jak se děje při nastavení pouzejedné trysky.

Povrchové napětí

Na hladině je soudružnost molekul vyšší, udržují povrchové napětí. Pokud pes musí při pohybu končetiny vyndavat z vody (nad hladinu), překonává povrchové napětí a pohyb je náročnější. Tím opět posilujeme, máme vyšší energetický výdej než při pohybu na suchu (protože překonáváme odpor vody a její povrchové napětí).

Jedná se o jinou biomechaniku: na suchu nám pracují svaly proti gravitaci, ve vodě proti odporu vody. Je udáváno, že přeplavat určitou vzdálenost stojí 4× více energie než ji uběhnout.

Teplota vody

V neposlední řadě musíme myslet na teplotu. Ideální rozmezí teplot, které v hydroterapeutické vaně využíváme, je mezi 26 až 32 °C, vše v závislosti na velikosti, kondici pacienta a intenzitě cvičení. Teploty na nižší hranici využijeme v tréninku sportovců, u ochrnutých psů bude naopak lepší pracovat s teplotou mezi 30 až 32 °C.

Malé plemeno budu dávat spíš do teplejší vody, pro větší plemeno zvolím teplotu na spodní hranici ideálního rozmezí.

Berme na vědomí, že při vyšší teplotě může dojít ke snadnějšímu přehřátí a vyčerpání organizmu. Při nižší teplotě dochází zase k rychlejšímu vyčerpání energie ve svalu. Pokud je teplota vody nižší než 20 °C, je aktivován svalový třes a kontrakce jsou nedokonalé. Pohyb při teplotě vody okolo 24–26 °C je energeticky náročnější s ohledem na udržení teploty jádra a při pravidelném tréninku jej můžeme využít pro redukci hmotnosti.

Rychlost pohyblivého pásu

Nezapomínejme také na rychlost, kterou je potřeba nastavit individuálně. U psů s těžkým deficitem volíme rychlost spíš nižší a zaměřujeme se na optimální zatěžování postižené končetiny. V pokročilé rehabilitaci nebo v kondičním tréningu je potřeba volit rychlost takovou, aby se pes pohyboval v pravidelném tempu. Pokud je rychlost příliš nízká, pes nejde plynule, zastavuje se a celá terapie ztrácí na efektivitě.

Náklon pásu

Co ještě můžeme v hydroterapii využít je náklon pásu. Člověka hned napadne, pes půjde do kopce, bude víc makat. Ale tak to úplně není, náklon pásu nám poskytne spíše jiné výhody.

Na pásu totiž pes nikam nejde, je pořád na místě a pás mu ujíždí pod nohama. To znamená, že pes nemusí vytlačovat svou hmotnost proti gravitaci jako při opravdovém pohybu do kopce. Náklon pásu nám efektivně změní biomechaniku pohybu. Těžiště se posune mírně dozadu, to znamená, že pes více zapojuje zadní končetiny a zároveň se zvětší rozsah pohybu v kloubech. To považujeme za přínosné.

VETTRONIC hydroterapeutická vana pro psy - průběh hydroterapie

Využití hydroterapeutické vany v praxi

Metoda rehabilitace s hydroterapeutickou vanou se zakládá na pohybu psa ve vaně, která je vybavena pohyblivým podvodním pásem. Voda psa nadnáší a tím mu usnadňuje pohyb. Díky hydrostatickému vztlaku se snižuje zatížení kloubů hmotností psa, pohyb je bezbolestný a zvířata jsou motivována k pohybu i přes onemocnění nebo zranění. Odpor vody zároveň zintenzivňuje posilování svalových partií, které jsou oslabené nebo méně využívané.

Hydroterapie je vhodná pro psy trpící atrofií svalstva a problémy s bolestivostí kloubů a svalů nebo také pro pacienty trpící obezitou či psí seniory.

Rovněž se těší velké oblibě u psích sportovců, kdy se hydroterapie stává vyhledávaným doplňkovým nástrojem pro zkvalitnění jejich sportovní přípravy v kteroukoliv roční dobu.

Léčebné využití hydroterapie

Ortopedičtí pacienti

Hydroterapie je ideální rehabilitací pro psy po operacích kloubů a zlomenin kostí. Také je velmi prospěšná pro psy s dysplazií kyčelního kloubu či pro psy s artrózou.

V rehabilitační lázni se zbavujeme nesprávných pohybových návyků, které jsou obvykle spojeny s kulháním nebo úlevou končetin po operaci nebo úrazu. Posilování atrofovaných svalů a rozšiřování kloubní pohyblivosti probíhá díky chůzi proti odporu vody.

Neurologičtí pacienti

Toto se týká zejména psů po operaci páteře. Správná chůze ve vodě se postupně nacvičuje za pomoci nadlehčování vodou a možnosti měnit rychlost pohyblivého pásu.

Psi, kteří jsou buď zcela nebo částečně ochrnutí v důsledku vyhřezlé ploténky či jiného onemocnění, mají tendenci si na svůj stav zvyknout a začít přetěžovat hrudní končetiny. Musí se znovu naučit při pohybu rovnoměrně rozložit váhu na všechny čtyři končetiny, zapojit pánevní končetiny a koordinovat své pohyby. To se nejlépe provádní při chůzi ve vodě.

Psí senioři

Starší psi mohou trpět artrózou, spondylózou (srůsty páteře) nebo svalovou atrofií v důsledku opotřebení pohybového aparátu. I psi s genetickým zátížením nebo psi s nadměrnou fyzickou zátěží mohou trpět těmito problémy, dokonce se u nich tato onemocnění mohou vyvinout mnohem dříve. Hydroterapie je vhodným řešením, jak těmto psům pomoci a jak je léčit.

Pokud pes pociťuje bolest při určitém pohybu, snaží se ho omezit. Postupně tak dochází k úbytku svalové hmoty, zkracování šlach a ztuhnutí kloubů. Neochota k pohybu se stupňuje s tím, jak se zvyšuje bolest. Můžeme zvýšit dávky analgetik, ale tím se neřeší příčina zdravotních problémů.

Díky hydroterapii ve spojení s dalšími rehabilitačními technikami se zlepšuje hlavně rozsah pohybu kloubů psa, síla jeho svalů a obecně se zlepšuje jeho kondice. Život psího seniora se tak výrazně zkvalitní a často i prodlouží. Mnoho psů je po rehabilitaci vitálnějších a mají více chuti do života.

Kondiční využití hydroterapie

Sportující psi

Majitelé sportovních psů, jako například chrtích závodníků, záchranářských psů, psů agility a dalších, často vyhledávají hydroterapii. Je to fantastický doplněk tréninku. Při pohybu ve vodě psi zapojují všechny svaly v těle, včetně těch, které při cvičení tolik nepoužívají. Tyto svaly se v rehabilitační vaně posilují nastavením rychlosti pásu a hladiny vody. Hydroterapií lze napravit svalovou nerovnováhu a může být prospěšná i pro kardiovaskulární systém.

Kromě toho, že hydroterapie šetří klouby, výrazně zlepšuje fyzickou výkonnost psa. Psi, kteří trénují ve vaně proti odporu vody, jsou pak výrazně rychlostně výbušnější a více vytrvalí na suchu. To pomáhá sportovcům podávat nejvyšší výkony v tréninku i na závodech.

Obézní psi

Hydroterapie je určena také psům, kteří jsou obézní v důsledku špatné stravy, kastrace nebo nedostatečného pohybu. Cvičení ve vodě výrazně odlehčí přetěžované klouby a zároveň zvyšuje energetický výdej. Program hubnutí lze přizpůsobit na míru danému psovi. V závislosti na jeho fyzické kondici je možné přizpůsobit rychlost a dobu chůze v rehabilitační vaně.

Rehabilitaci ve vaně mohou využívat také feny po porodu.

Má hydroterapie nějaká omezení?

Hydroterapie je obecně vhodná pro všechna plemena psů od nejmenších až po největší, a to v kterémkoliv věku. V extrémních případech se však posuzuje psychický stav pacienta a vhodnost této metody pro něj.

Pro koho není tato metoda vhodná a kdy

Hydroterapie není vhodná pro psy trpící akutními zdravotními potížemi (zvracení, průjem, kašel, horečka), dále pro psy s kožními problémy, s otevřenými či špatně se hojícími ránami nebo brzy po operaci, dokud nemají zahojené jizvy. Překážkou můžou být také závažné kardiovaskulární poruchy, jaterní či ledvinové selhání a epilepsie.

Hydroterapie se nedoporučuje ani pro feny v době hárání.